Dendrologické a tomografické prieskumy zelene

Prieskum vegetácie, biotopov, dendrologický a tomografický prieskum, ako súčasť projektovej dokumentácie: 

  • Územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby (DUR)

  • Hodnotenia vplyvov činností na životné prostredie (EIA)

  • Územno-technických podkladov, prieskumov a rozborov územnoplánovacej dokumentácie obce

  • Architektonických štúdií a návrhov

  • Posúdenie drevín z hľadiska dendrológie, ako súčasť žiadosti o povolenie jej výrubu

  • Tomografické posúdenie stavu drevín - pdf

ReferencieChcete vedieť viac? Zavolajte nám
02 4569 0568
alebo nám napíšte

Vaša otázka

Novinky